داستان یک وقف

بارگاه نورانی امام رضا(ع) از دیرباز تجلی‌گاه وقف و نیکوکاری بوده است و دریادلان بسیاری در طول تاریخ از املاک و دارایی‌های خود گذشتند و آن‌ها را در راه خشنودی پروردگار و شمس‌الشموس(ع) بر روضه رضویه وقف کردند. آرزو مستأجر حقیقی در پشت‌پرده وقف هر کدام از این واقفان داستانی نهفته است که گاه روایتش …

داستان یک وقف ادامه »