هفت قانون کلاسهای مجازی

هفت قانون کلاس های مجازی

کلاس‌های آنلاین هم مانند کلاس‌های حضوری دارای قوانینی هستتند. این قوانین بسته به نوع هر درس و نوع نرم افزار مورد استفاده متفاوت است.برای کلاس مطالعات اجتماعی در نرم افزار ادوبی کانکت، با توجه به تجربیات کلاس‌های برگزار شده در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸- ۹۹، این هفت قانون در نظر گرفته شده است. هفت …

هفت قانون کلاس های مجازی ادامه »