بازی شاخص سازی

بازی شاخص سازی

یکی از موضوعات مبهم در علوم اجتماعی سختی مقوله ی تعریف است. شناسایی مفهوم ها و در ادامه ی آن تعریف مفهوم این سختی را دو چندان می کند. واژه هایی که در عین حال که بسیار ساده هستند، دشوار نیز هستند. برای درک این موضوع ما یک بازی را ساختیم. این بازی برای شرایط سفید و حضور دانش اموزان در کلاس درس طراحی شده است و برای نتیجه گیری درست بهتر است دانش آموزان در گروه های 4 یا 5 نفره حضور داشته باشند. اما برای شرایطی که کلاس ها به صورت مجازی برگزار می شوند، چاره ای جز رو آوردن به بازی به صورت تک نفره وجود ندارد.

در این بازی یک بسته از اشکال مختلف داریم و می خواهیم با استفاده ازتعریف این اشکال، به دشواری و نحوه درست رفتار با مفاهیم برسیم. اشکال داخل بسته شکل های هندسی مختلف با جنس های مختلف هستند.

شروع بازی

برای شروع بازی باید اشکال را نگاه کرد کرد و بر حسب یک ویژگی آن ها را دسته بندی کرد. هر ویژگی که به یک دسته بندی می دهیم، در واقع آن شکل را تعریف کرده است.

شاخص های مختلف جنبه یا ابعاد مختلفی از آن بسته را برای ما آشکار می کند و تعریفمان شکل بهتری می گیرد. همچنین انتظار می رود افراد مختلف شاخص های مختلفی را بیان کنند.

نتیجه گیری از بازی

همانند واقعیت، برای شناخت اشکال نیازمند این هستیم که دقت بسیاز زیادی انجامم دهیم تا تشابه های احتمالی را بررسی کنیم. این تشابه یا ظرافت ها جز با دقت، تحقیق و تفکر بسیار زیاد به نتیجه نخواهد رسید.

شاخص سازی ها و دسته بندی ها از نظر افراد متفاوت است و افراد متفاوت می توانند دسته بندی های متفاوتی داشته باشند. این موضوع یک نسبی بودن تعاریف بر می گردد و دوم اینکه از نظر محققین مختلف، تعریف ها و دسته بندی ها متفاوت ارائه می شود. در همه ی جریان این بازی هر نوع انتخابی می تواند درست باشد مگر اینکه اشتباه فردی رخ دهد. در واقع با توجه به نگاه و هدف افراد از اجرای تحقیق می تواند که دسته بندی مجزایی وجود داشته باشد.

این بازی ادعایی ندارد برای بازکردن همه ی گره های ذهنی بلکه تنها می تواند یک شبیه سازی باشد برای ارائه مفاهیم بعدی که قرار است در دروس مطالعات اجتماعی تعریف شوند.

6 دیدگاه دربارهٔ «بازی شاخص سازی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *