روز: شهریور 16, 1399

تعاون

تعاون

در فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم، به موضوع تعاون می­پردازیم. کلمه ی تعاون یکی از کلماتی است که بارها در ادبیات روزمره از آن استفاده می کنیم. در این طرح درس برای شفاف شدن این مفهوم ابتدا به واژه شناسی آن می پردازیم، سپس آن را در ادبیات روزانه ی خود بررسی می …

تعاون ادامه »

بازی شاخص سازی

بازی شاخص سازی

یکی از موضوعات مبهم در علوم اجتماعی سختی مقوله ی تعریف است. شناسایی مفهوم ها و در ادامه ی آن تعریف مفهوم این سختی را دو چندان می کند. واژه هایی که در عین حال که بسیار ساده هستند، دشوار نیز هستند. برای درک این موضوع ما یک بازی را ساختیم. این بازی برای شرایط …

بازی شاخص سازی ادامه »