خودآگاهی

در این درس به موضوع خودآگاهی ، عوامل موثر بر خودآگاه شدن ما و همینطور عواملی که مانع رسیدن ما به خودآگاهی می شود صحبت

Read More »

قانون

در فصل دوم مطالعات اجتماعی پایه‌ی هفتم به نحوه به وجود آمدن قوانین، منشا و کسانی که در کشور ما، ایران، قوانین را می‌نویسند آشنا

Read More »

داستان یک وقف

بارگاه نورانی امام رضا(ع) از دیرباز تجلی‌گاه وقف و نیکوکاری بوده است و دریادلان بسیاری در طول تاریخ از املاک و دارایی‌های خود گذشتند و

Read More »

معرفی موسسه خیریه‌ی مهرانه

رسالت مهرانه مهرانه تشکلی است غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که با اتکا به فضل خداوند و مشارکت و حمایت مردم نیکوکار بر آن است تا با

Read More »